World Caravans & Chalets

Privacy beleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
World Caravans & Chalets kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van World Caravans & Chalets en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan World Caravans & Chalets verstrekt. World Caravans & Chalets kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

uw voor- en achternaam
uw adresgegevens
uw telefoonnummer
uw e-mailadres
uw IP-adres

WAAROM World Caravans & Chalets DE GEGEVENS NODIG HEEFT
World Caravans & Chalets verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan World Caravans & Chalets uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht.

HOE LANG World Caravans & Chalets DE GEGEVENS BEWAART
World Caravans & Chalets bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
World Caravans & Chalets verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van World Caravans & Chalets worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. World Caravans & Chalets gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

COOKIES

Deze Cookieverklaring is van toepassing op inwoners van de EU.

Bekijk ons volledige cookiebeleid hier

Let op: onze site werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als je wel de cookies in je browser verwijdert, worden ze na je toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze sites.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wcenc.nl. World Caravans & Chalets zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
World Caravans & Chalets neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van World Caravans & Chalets maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wilt over de beveiliging van door World Caravans & Chalets verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met World Caravans & Chalets op via info@wcenc.nl.

https://wcenc.nl is een website van World Caravans & Chalets. World Caravans & Chalets is als volgt te bereiken:

E-Mail: info@wcenc.nl

AANPASSEN PRIVACYVERKLARING
World Caravans & Chalets behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.